شرکت اروند تراش آبادان

ردیف

شرح کلّی تولیدات

نام محصول

مشخّصات محصولات

۱

مبدّلهای حرارتی تحت استانداردهای

TEMA CL.R API 661

 

مبدّلهای پوسته و تیوب

SHELL & Tube

heat exchanger

انواع فولادهای کربنی ، ضد زنگ

C/S – SS 300  SS 400

low alloy

انواع کاندسر و کولرها Shell & Tube Coolers & Cond.

انواع آلیاژهای برنج و برنز

Admiraly & Noval Brass

انواع کولرهای هوائی

Air Cooled heat exch.

فولادهای کربنی C/S

2

ظروف تحت فشار

Pressure Vessel

تحت استاندارد

ASME See. VIII

انواع برجها

فولادهای کربنی و روکش دار

C/S & Clad steel

ظروف تحت فشار

فولادهای کربنی یا آلیاژی

C/S & SS  ۳۰۰

۳

انواع صافی ها

Strainers

صافی های عمودی

Vertical basket Strainers

فولادهای کربنی و صافی های آلیاژی

صافی های نوع وای

(Y) Type Strainers

فولادهای کربنی و صافی های آلیاژی

صافی های نوع تی

(T) Type Strainers

فولادهای کربنی و صافی های آلیاژی

۴

تجهیزات داخلی برجها و ظروف تحت فشار

Tower & Vessel Internals

انواع سینی های برج های تقطیر و تفکیک

Bubble Cap & Riser Type

Valve tray type

Sive tray type

از جنس   C/S – SS 300

SS 400

Monle 400

انواع بست سینی ها

Tray Clamps

از جنس   C/S – SS 300

SS 400

Monle 400

انواع واشرهای

شکل دار مخصوص سینی ها

Tray Washers

از جنس   C/S – SS 300

SS 400

Monle 400

4

تجهیزات داخلی برجها و ظروف تحت فشار

Tower & Vessel Internals

انواع پیچ و مهره های  شکل دار مخصوص سینی ها

Sloted Bolts

از جنس   C/S – SS 300

SS 400

Monle 400

انواع قطره گیرهای درون ظروف تحت فشار

Mesh Blankets & Mesh Supports

از جنس   C/S – SS 300

SS 400

Monle 400

انواع توزیع کننده های داخل برج ها

Distributors & Nozzles

SS 300

5

قطعات یدکی ماشینهای دوّار

ساخت انواع شافت تلمبه ها

از جنس فولاد ۴۱۴۰ با روکش های سخت

ساخت انواع

پروانه های تلمبه

چدنی فولادی آلیاژهای برنجی و برنزی

ساخت انواع چرخ دنده های ساده و مارپیچ

فولادی و برنزی

ساخت انواع بوش ها

فولادی – فولاد ضد زنگ – برنجی و برنزی

۶

بازرگانی و واردات

انواع تیوب لوله و ورق جهت ساخت تجهیزات از منابع داخل و خارج از کشور

فولادهای  ضد زنگ

برنجی و برنزی