ردیف

شرح

تعداد شرکت سفارش دهنده

1

ساخت انواع مبدلهای حرارتی ساده و نوع U 30 دستگاه پالایش نفت آبادان

2

ساخت مبدلهای حرارتی واحد اکسیژن (Inter & after cooler ) 2 دستگاه فولاد خوزستان -اهواز

3

ساخت Test Ring مبدلهای حرارتی تا قطر 6/1 متر 6 سری پالایش نفت بندرعباس

4

ساخت مبدلهاي حرارتي در اندازه هاي مختلف 13 دستگاه پتروشيمي آبادان

5

ساخت تیوب باندلهای واحد فور فورال روغن سازی 4 دستگاه شرکت نفت ایرانول آبادان

6

ساخت مبدل کولینگ تاور 6 دستگاه فولاد خوزستان -اهواز

7

ساخت کامل سینیهای برجهای VCM 315سری پتروشیمی غدیر – ماهشهر

8

ساخت مبدل gas cooler واحد VC (وزن 15 تن) 1 دستگاه پتروشیمی کیمیا – ماهشهر

9

ساخت مبدل خنک کننده هوا (کمپرسور ) دو دستگاه فولاد خوزستان -اهواز

10

ساخت تیوب باندل O / H Cond واحد کت کراکر( 1000 تیوب براس 3/4 )

6 دستگاه پالایش نفت آبادان

11

ساخت کولر هوا خنک (Eff.Cond) واحد تبدیل کاتالیستی( 3×10 متر 140 تیوب”1) 10 دستگاه پالایش نفت آبادان

12

ساخت کولر هوا خنک (Eff.Cond) واحد تبدیل کاتالیستی( 3×10 متر 140 تیوب”1) 2 دستگاه پالایش نفت آبادان

13

ساخت تیوب  شیتهای کاندنسر نیروگاه ( قطر 3 متر از جنس براس ) 6 سری پالایش نفت آبادان

14

تعویض تیوب و نوسازی مبدلهای حرارتی 30 دستگاه پالایش نفت آبادان

15

ساخت مبدل حرارتی در اندازه های متنوع 13 دستگاه پتروشیمی آبادان

16

ساخت سینی و انواع تجهیزات داخلی برجها 60 سری پتروشیمی آبادان

17

ساخت سینیهای برج Depropanizer 60 سری پالایش نفت آبادان

18

ساخت سینیهای برج خلاء واحد تقطیر 55 به قطر 6 متر 8 سري پالایش نفت آبادان

19

ساخت سینیهای برج کت کراکرMain Fractionators

(نوع بابل کپ قطر 5/5 متر جنس S .S 316 )

16سری شرکت پالایش نفت آبادان

20

ساخت سینی های برج 35   سری شرکت پالایش نفت بندرعباس

21

ساخت ظروف تحت فشار 9 دستگاه پتروشیمی آبادان

22

ساخت ظروف تخت فشار واحدهای پالایشی 12 دستگاه شرکت پالایش نفت آبادان

23

ساخت ظروف تحت فشار واحد03 3 دستگاه شرکت پالایش نفت بندرعباس

24

ساخت اتاقک فشار غواصی 1 دستگاه شرکت غواصی اروند

25

ساخت انواع mesh blanket + and grid در سایزهای متنوع از جنس s.s316 & monel 400 140 سری پالایش نفت آبادان وبندرعباس

شرکت کالای نفت تهران

26

ساخت انواع orifice plate در سایز و کلاسهای متنوع

بیش از

200 عدد

پیمانکاران مناطق نفتخیز خوزستان

27

ساخت صافی عمودی24″ vertical basket strainer 2 دستگاه پایانه های صادراتی بوشهر

28

ساخت صافی نوع Y سایز 10″ 10 دستگاه شرکت کالای نفت تهران

29

ساخت سر شعله مشعل(FLARE TIP) 2 دستگاه شرکت پتروشیمی آبادان

30

ساخت قطعات یدکی ماشینهای دوار ( محور – پروانه- سلیو و…) 3000 قطعه شرکت پالایش نفت آبادان

31

ساخت انواع ذغال و قطعات مكانيكال سيل 200 قطعه شرکت پالایش نفت آبادان

32

ساخت قطعات یدکی ماشینهای دوار ( محور – پروانه- سلیو و…) 230قطعه شرکت پتروشیمی آبادان

33

ساخت انواع نازلهای اسپری سیستم (ا جکتورها و مشعلها) و … 650 قطعه شرکت پالایش نفت آبادان

34

ساخت SCRABER BLADE بخش موم گیری واحد روغنسازی

3500 سری شرکت پالایش نفت آبادان

35

ساخت SCRABER BLADE بخش موم گیری واحد روغنسازی 2500 سری شرکت پالایش نفت تهران

36

تعمیرانواع شیرهای کشویی وچکاننده واحدکت کراکرتا سایز38″(سخت کاری سطوح) 20عدد شرکت پالایش نفت آبادان
37 سند فیلتر قطر 3300 ارتفاع 7000MM

4 دستگاه فاز 3 پالایشگاه آبادان
38 ظروف تحت فشار V-2290,V-673,V2307,V-2601 4 دستگاه فاز 3 پالایشگاه آبادان
39 مخازن نگهداری TK-2290,TK-2602,TK-2603,TK-2604 5 دستگاه فاز 3 پالایشگاه آبادان
40 ساخت سینی برجهای جذب 40 ست پالایش گاز فجر جم
41 ساخت سینی برجهای احیای آمین 40 ست پالایش گاز فجر جم
42 کولر هوایی تیوب “2 4 دستگاه شرکت پالایش نفت آبادان
43 LADER & PLATFORM 10 برج کامل فاز 3 پالایشگاه آبادان
44 مبدل حرارتی شل و تیوب باندل 17 دستگاه شرکت شیمی تکس آریا
45 ساخت متعلقات برج 10000 قطعه پتروشیمی آبادان
46 صافی نوع Y از جنس S.S 304 10 عدد پتروشیمی غدیر
47 ساخت سینی از جنس S.S 304 10 سری شرکت پالایش نفت اصفهان
48 ساخت سینی از جنس S.S 410 S 20 سری فاز 3 پالایشگاه آبادان
49 مخزن نگهداری هگزان 3 دستگاه کارخانه روغنکشی خرمشهر
50 ساخت ژاکت استرینر عمودی 10 دستگاه شرکت صنعتی دوده فام(صدف)
51 طراحی و ساخت مبدل حرارتی از جنس 1 دستگاه شرکت صنعتی دوده فام(صدف)
52 ظروف تحت فشار،برج و مبدل 22 دستگاه شرکت شیمی تکس آریا
53 ساخت سینی از جنس C.S 198 عدد شرکت شیمی تکس آریا
54 ساخت تجهیزات داخلی برج(Distributer,Spraynozzle) 20 سری شرکت شیمی تکس آریا
55 ساخت یک دستگاه FLARE TIP 1 دستگاه شرکت شیمی تکس آریا
56 طراحی و ساخت مبدل حرارتی با 886 عدد تیوب 2 دستگاه کشت و صنعت امیر کبیر
57 مخزن نگهداری گازوئیل (TK-2225) 1 دستگاه فاز 3 پالایشگاه آبادان
58 ساخت تیوب باندل برنجی 16 دستگاه شرکت پالایش نفت آبادان
59 ساخت U تیوب باندل برنجی 2 دستگاه پالایشگاه گاز بید بلند
60 ساخت U فین تیوب 600 ست شرکت پالایش نفت آبادان
61 ساخت مبدل حرارتی 7 دستگاه پتروشیمی غدیر
62 ریتیوب کولر هوایی 7 دستگاه نفت و گاز مارون
63 طراحی و ساخت مبدل حرارتی با 886 عدد تیوب 1 دستگاه کشت و صنعت دعبل خزاعی
64 ساخت شل T.S.S ME 601 قطر 6.5 و ضخامت 15mm 1 دستگاه فاز 3 پالایشگاه آبادان
65 ساخت نم گیر 4 دستگاه فولاد خوزستان
66 ساخت دمیستر پد به ابعاد “2*’1*’10 فوت 2000 ست شرکت پالایش نفت آبادان
67 ساخت دمیستر پد 5 سری شرکت فولاد پایا
68 ساخت راکتور R-2202 1 دستگاه پتروشیمی شیمی بافت
69 ساخت دمیستر پد 2 سری شرکت صنعتی کارون اهواز
70 فین تیوب U شکل 600 عدد شرکت پالایش نفت آبادان
71 تیوب باندل 1 دستگاه پالایشگاه شهید تندگویان تهران
72 دمیستر پد 3 ست فولاد میانه