رديف

شرح

تعداد

ظرفيت

1

سوله ماشينكاري داراي جرثقيل سقفي5 تن

1 واحد

18 متر x 44مترx ارتفاع 6متر

2

سوله فلز كاري داراي جرثقيل سقفي 16 تن

1 واحد

18 متر x 35مترx ارتفاع 9متر

3

ساختمان اداري ورفاهي

1 واحد

مساحت 200 متر

4

ماشين تراش

2 دستگاه

طول كارگير 5/1 متر

5

ماشين تراش

1 دستگاه

طول كارگير2 متر

6

ماشين تراش

1 دستگاه

طول كارگير3 متر

7

ماشين سنگين تراش

1 دستگاه

قطر كارگير1200 ميلي متر

8

ماشين فرز اونيورسال

2 دستگاه

حركت طولي 90 سانتيمتر

9

ماشين دريل راديال

3دستگاه

بازوي 1600 ميلي متر

10

پرس ضربه اي

1 دستگاه

30 تن

11

پرس هيدروليكي مكانيكي

1 دستگاه

60 تن

12

پرس ضربه اي

1 دستگاه

63 تن

13

پرس هيدروليك برقي

1 دستگاه

85 تن

14

پرس هيدروليك برقي

1 دستگاه

150 تن

15

ماشين خم پيشخواني

1 دستگاه

5/2 متري

16

دستگاه گيوتين

1 دستگاه

2 متري

17

دستگاه رول ورق

3 دستگاه

2 متري-2متری- 70 سانتی

18

اره پروفيل بر

1 دستگاه

19

اره لنگ

1 دستگاه

MS32

20

دريل ستوني گير بكسي

1 دستگاه

بازوي 50 سانتي

21

ماشين تراش

1 دستگاه

طول كارگير 50 سانتيمتر

22

ماشين تراش

1 دستگاه

طول كارگير 80 سانتيمتر

23

دريل ستوني

1 دستگاه

MS20

24

اره آتشي

1 دستگاه

M32

25

دستگاه جوش اتو ماتيك زير پودري

1 دستگاه

700 آمپر

26

دستگاه برش پلاسما

1 دستگاه

برش ت mm 12فولاد زنگ نزن

27

دستگاه نقطه جوش ثابت

1دستگاه

—-

28

دستگاه نقطه جوش متحرك

1دستگاه

—-

29

دستگاه جوش قوس الكتريكي

11 دستگاه

480 آمپر

30

دستگاه اكسپندر وساير تجهيزات مبدل سازي

8 دستگاه

¼ ” ~ 2″

31

دستگاه جوش دينام

1 دستگاه

400 آمپر

32

دستگاه قلاويز زن N C اتوماتيك

1 دستگاه

تا قطر 36 ميلي متر

33

كمپرسور هوا

1 دستگاه

5/7 كيلو گرم بر سانتي متر مربع

34

سنگ ديواري

2 دستگاه

—-

35

دستگاه سنگ زني منظم

1 دستگاه

—-

36

سنگ جت فلز كاري

60 دستگاه

بزرگ و كوچك

37

مندرل جهت اكسپند تيوب

180 سري

در اندازه وگيجهاي متنوع

38

اندازه گير داخل تيوب

6 دستگاه

در اندازه هاي متنوع

39

صفحه تراش

1 دستگاه

کورس 80 Cm

40

گیوتین پنوماتیک

1 دستگاه

عرض 3 متر،ضخامت 12 میلیمتر
41

دستگاه رولینگ پیچ زنی

1 دستگاه

قطر 4 میلیمتر تا قطر 70 میلیمتر
42

دستگاه پیچ زنی

1 دستگاه

طول 1 متر
43

دستگاه گیوتین

1 دستگاه

ضخامت 12 میلیمتر،طول 2 متر
44

دریل CNC PLATE تک محوره High Speed

1 دستگاه

2200 میلیمتر 1600x میلیمتر